Revival

Revival

Quan l’establiment té una bona salut comercial i està ubicat en un local antic i emblemàtic, però que per diferents motius (deficient distribució, instal·lacions obsoletes, funcionalitat dolenta, manca d’adequació a les normatives...) és irreformable.  O quan es tracta d’un establiment de nova inauguració que està ubicat en un local o edifici amb una forta personalitat arquitectònica, cultural, patrimonial.... En aquest cas s’ha de plantejar una intervenció total però amb un disseny que estigui inspirat en l’antic local. Amb el revival s’aconsegueix un disseny nou i modern però que està inspirat en l’establiment o local antic al qual ret homenatge.