Restylings

És un pla ideal per als negocis que necessiten d’una actualització i modernització urgent però sense incidir en els elements estructurals (instal·lacions, sostres, maquinària...).

En aquest cas és el client qui fixa el pressupost i a Ddisseny aconseguim una ambientació renovada dels espais a partir de solucions enginyoses que aprofiten i transformen el material  i les estructures pre-existents.

És un veritable rentat de cara del local, que s'aconsegueix amb un preu mínim i que reverteix en un major rendiment comercial i estètic.