Interiorisme planificat-hotels

Oferim assistència a la gerència per a la planificació de reformes i obres de millora de l’hotel.

Es tracta d’un pla estratègic per a la remodelació integral de l’hotel i d'un full de ruta d’aplicació.

És un procediment innovador, molt simple, basat en aglutinar tots els condicionants, comercials, adequació a les normatives, pressupostaris... per tal de disposar d’una informació completa i valuosa per a què la gerència pugui prendre decisions o presentar-les a la junta d’accionistes.

Una eina de suport a la gerència per a la presa de decisions davant la remodelació de l’establiment.

 

 

 

 

 

OBJECTIU 

 • Aconseguir un pla estratègic per a la remodelació integral de l’hotel a mig termini

 METODOLOGIA 

 • Fer una auditoria de l’estat actual de l’establiment.
 • Compatibilitzar les prioritats de la gerència.
 • Establir els objectius de cada etapa.
 • Programar entrevistes i visites.
 • Elaborar un informe i projectes visuals.

 PER QUÈ NO?

 • Realitzar una remodelació virtual integral de l’hotel.
 • Visualitzar l’execució del projecte per mitjà d’un llibre d’imatges virtuals.
 • Establir una estratègia de treball.
 • Jerarquitzar les prioritats.
 • Crear un full de ruta per a la consecució dels objectius.
 • Integrar totes les obres perceptives (adequació a les normatives) en el marc d’un projecte integral i incorporar-les a l’estètica dissenyada.
 • Preveure canvis comercials d’explotació dels equipaments o pensar diferents opcions a l’espera de decisions futures.
 • Crear prototipus d’habitacions per a ser analitzades i incorporades, o no, en futures remodelacions.
 • Tenir comptabilitzats prèviament els costos per agilitzar la presa de decisions i la pròpia execució de les obres.
 • Disposar d’una informació completa i valuosa per a què la gerència pugui exposar el seus plantejaments a les reunions d’accionistes.

 

 

 

 SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ D'INTERIORISME PLANIFICAT-HOTELS